فایل تحقيق ازدواج و مسائل مربوط به آن

تحقيق ازدواج و مسائل مربوط به آن

تحقيق-ازدواج-و-مسائل-مربوط-به-آنمقدمه ارتباط زناشويي ماهيتا سرچشمه عمده ناخشنودي است. هيچ ارتباط ديگري مانند آن نمي تواند دوانسان بالغ را كه ممكن است شناخت بسيار كمي از يكديگر داشته باشند، براي يك عمر به يكديگر قفل كند، هر چند اين واقعيت نيز وجود دارد كه اين دو نفر از دو جنس مخالف هستند و براي يكديگر زندگي مي كنند، پس از مدتي يكي دانلود فایل