مقاله کانکتور PLC مجهز به اتصال فیزیکی PLC به فیبر برای ماژول های داخلی چند کاناله برای پیاده سازی صفحات مدار نوری

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.117 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

یک کانکتور موج- فیبر به نام مدار موج نوری مسطحPlanar lightwave circuit (PLC) که برای تشخیص واسط قابل دریافت در ماژولهای نوری مبتنی بر PLC برای ساخت صفحات مدار نوری مقرون به صرفه طراحی شده در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این کانکتور می تواند بین PLC و فیبرهای تک وضعیتی اتصال محکم و با چگالی بالا برقرار کند. تولید آن نیز هزینه زیادی لازم ندارد زیرا برای برقراری اتصال فیزیکی بین فیبر و PLC از نیروی الاستیک تولدی شده توسط خود فیبرها استفاده می کند. ما از یک کانکتور PLCی دوپلکس برای یک ماژول فرستنده و گیرنده نوری استفاده نموده و یک کانکتور PLCی چندگانه را برای ماژول نوری چند کاناله بکاربردیم که ضایعات اتصال را به 0.2,0.33 دسی بل رساندیم.
به علاوه، با این تحقیق مشخص شد که کانکتورها دارای دوام محیطی مناسبی میباشند همچنین از واسط های داخلی 2و34 کاناله در ماژول فرستنده و گیرنده استفاده کردیم. یک ماژول سوئیچ گرمایی-نوری نیز با بکارگیری کانکتور دوپلکس در ماژول ها و سه کانکتور چندگانه نیز بکاررفت.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت پیکره بندی تایمر / کانتر ها در میکروکنترولر های سری AVR به همراه تصاویر آموزشی

دسته بندی برق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 59 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

AVRها نهایتا دارای سه تایمر / کانتر هستند (به جز MEGA128 که 4 تایمر دارد).

به علت وجود این سه تایمر /کانتر در میکرو نمونه AT90S8535 در این بخش قصد داریم به معرفی تمام تایمر کانتر ها و رجیستر های مربوطه و سپس پیکره بندی آنها در محیط BASCOME بپردازیم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت بررسی میکروکنترولر های سری AVR به همراه تصاویر آموزشی

دسته بندی برق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 230 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

AVR هامیكرو كنترلرهای 8 بیتی هستند .

بر اساس سازماندهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ RISCعمل می كنند.

عملیات را با سرعت ودر یك كلاك سیكل انجام می دهند.

استفاده از زبانهای سطح بالا برای برنامه نویسی. مانند : c , BASIC 

كاهش حجم كد تولیدی ودر نتیجه سرعت بالاتر.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت برنامه نویسی میکروکنترولر های سری AVR در نرم افزار بسکام به همراه تصاویر آموزشی

دسته بندی برق
فرمت فایل ppt
حجم فایل 90 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

پاورپوینت برنامه نویسی میکروکنترولر های سری AVR در نرم افزار بسکام
به همراه تصاویر آموزشی
در 153 صفحه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقاله کامل میکروکنترولر ها – 101 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 682 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نام فایل:
مقاله

تعداد صفحات:
101 صفحه

فرمت فایل:
PDF

چکیده:

مقاله ای کامل در رابطه با میکروکنترولر ها…
برخی سرفصل ها:
دیجیتال
بررسی پایه های میکروکنترولر
تایمر
وقفه
استفاده از LCD
به همراه نمونه برنامه ها برای آشنایی بیشتر

برای خرید فایل ، حتما آدرس ایمیل معتبر خود را وارد کنید .
بعد از خرید یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل هفتم – 13 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 264 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٧
ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ

در ﺑﺨﺶ اول اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن و ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ آﻪ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ  ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ. ﺑﺨﺶ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ و ﺧﻮاص ﺁن در ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻧﻴﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺒﻬﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﻓﺮآﺎﻧﺲهﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺒﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﻓﺼﻞ ﻓﻮق ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل ششم – 13 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 285 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٦
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس و ﺧﻮاص ﺁن ﭘﺮداﺧﺘﻪ وآﺎرﺑﺮد ﻋﻤﺪﻩ ﺁن در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﺛﺎﺑﺖ را آﻪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪارهﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ ﺁﻣﻮﺧﺘﻴﻢ را ﺧﻮاهﻴﻢ دﻳﺪ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل پنجم

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 170 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٥
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺑﻪ آﻤﻚ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ
روش ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ روﺷﻲ آﻠﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ هﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻩ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روش از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮای آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮهﺎی ﺁﻧﺎﻟﻮگ و ﻳﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎل راﺣﺖ اﺳﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺁن ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻲ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﻩ ،ﻣﺶ، ﺣﻠﻘﻪ وآﺎت ﺳﺖ راﺣﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل چهارم – 10 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 263 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٤
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ وآﺎت ﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روش هﺎﯼ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ و ﮐﺎت ﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻠﻘﻪ و آﺎتﺳﺖ دارای اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞﮔﺮﻩ و ﻣﺶ ﺑﻮدﻩ از ﺟﻤﻠﻪ آﺎرﺑﺮد ﺁن در ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاف ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﻼوﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جزوه کامل درس مدار های الکتریکی 3 – فصل سوم – 24 صفحه

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 413 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

ﻓﺼﻞ ٣
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﻩ وﻣﺶ

در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و دو ﻓﺼﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ روشهﺎی آﻠﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. از ﺁﻧﺠﺎ آﻪ اﻣﺮوزﻩ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎ ﺗﻮﺳﻂ آﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮوﺷﻬﺎی ﮔﺮﻩ، ﻣﺶ (و ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ و آﺎت ﺳﺖ و ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﻟﺖ دردو ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ) ﺿﺮوری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪهﺎی ﺧﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزﻣﺎن در ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ و ﻧﻴﺰ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﮔﺮاف ﺷﺒﻜﻪ، ﻣﺸﺨﺼﻪهﺎی ﺷﺎﺧﻪهﺎ ، ورودیهﺎ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺑﺴﺘﻪ) و ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ ﺗﻤﺎم وﻟﺘﺎژهﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﺷﺎﺧﻪهﺎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻨﻴﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و ﻓﺼﻞهﺎی ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻃﺮز ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺷﺒﻜﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد. روش ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق در ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻻﭘﻼس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود